Modüler Uyarlama Örnekleri - Joint Combination Samples